Sdružení obchodníků s vínem a vinoték z. s.

Důvody pro vznik sdružení

Zánik celé jedné oblasti podnikání v ČR
Mimo zákon vytlačeno obchodování se sudovým vínem
Zánik množství malých a středních podnikatelů s vínem
Dotčeno minimálně 30.000 pracovních míst

 • Fakticky by omezení prodeje sudového vína znamenalo zánik celé jedné oblasti podnikání v ČR.
 • Mimo zákon vytlačeno obchodování se sudovým vínem, a to zejm. s tím, které je dováženo ze zahraničí.
 • Přijetím navrhovaného znění zákona by došlo k zásadnímu otřesu v oblasti prodeje vína ve vinotékách, kterých je v ČR odhadem 10.000 až 15.000.
 • Reálně by se dal očekávat zánik množství malých a středních podnikatelů s vínem.
  • Pokud počítáme dva zaměstnance na každou vinotéku, je novelou dotčeno minimálně 30.000 pracovních míst.
 • Prodej sudového vína majitelům a provozovatelům vinoték současně umožňuje prodej vín jakostních, vín s přívlastkem, příp. dalších druhů vína. Pouze s lahvovými víny si však jakákoliv vinotéka pro zachování své existence nevystačí.
 • Došlo by ke zmaření investic do zařízení vinoték (včetně úhrady značného množství nájmů pronajímatelům dopředu) a vytvoření zákazníků a odběratelů.
  • V případě, že by k této situaci došlo, měli by prodejci sudových vín požadovat veškerou vzniklou škodu po státu, to by opět bylo nejlepší dosáhnout společným postupem
 • Po případném značném omezení prodeje vína v rámci vinoték, dojde pravděpodobně k tomu, že vína budou obchodována zásadně v supermarketech, kdy pochopitelně zisky z tohoto plynoucí budou směřovat k jejich zahraničním vlastníkům a nezůstane zde mnoho subjektů, které by svými daněmi přispívali do státního rozpočtu tak, jak je tomu v případě českých podnikatelů (vlastníků a provozovatelů vinoték a dalších obchodníku s vínem) a jejich zaměstnanců.
 • Trh se sudovými víny zabírá poměrně význačnou část trhu s vínem, což je dáno zejm. orientací zákazníka na tento druh zboží. Pokud dojde k navrhovanému omezení prodeje sudového vína, nakonec nejvíce omezen bude sám spotřebitel, který nebude moci naplnit své požadavky a jeho poptávka tak zůstane nevyslyšena. Představa, že každý spotřebitel touží po jakostním vínu s přívlastkem za cenu 300,-Kč/láhev, je naivní.
 • Je potřeba podotknout, že z prodávaných vín jsou 20 % moravská a 80 % jsou importovaná vína.
  • Z moravských vín je drtivá většina, cca 90 % lahvových, prodávaných za vysokou cenu.
  • Jsou to právě importovaná vína, která jsou schopna uspokojit poptávku po kvalitním levnějším víně, když tyto vína jsou z 50 % lahvové a z 50 % sudové.
  • Tj. sudové víno je téměř všechno z dovozu a pouze se vydává za moravské za pomoci falšování.
 • Je potřeba zdůraznit, že až 60 % z nevyhovujících vín jsou lahvová vína, pouze 40 % jsou sudová vína.

Body programu

 • Vystupování proti pančování vína.
 • Vystupování proti klamavému označování vína.
 • Podpora zavedení registračních pokladen při prodeji vína konečným spotřebitelům, a to na všech prodejních místech.
 • Podpora zákazu kupážování dovezených vín.
 • Podpora přidělování šaržovního čísla na prodávané víno.
 • Podpora koncentrace prodeje vína do odborných prodejen.
 • Podpora přísných sankcí pro prodejce pančovaného vína.
  • Při opakovaném závažném porušení právních předpisů i několikaletý zákaz podnikání v oboru.
 • Podpora zřízení nezávislé certifikované komerční laboratoře za účelem testování vína (zejm. na přítomnost glycerolu, vody, barviv).
 • Podpora legislativy vyžadující správné a čitelné označení geografického původu a názvu vína (a to na všech obalech a v dostatečné velikosti).
 • Zákaz používání klamavých názvů (např. „víno typu Pálava").